Pompy do prób hydrostatycznych i hydrodynamicznych