Zasilanie urządzeń i maszyn z napędem hydraulicznym